פרוייקט היוקרה - מגדלי (הגפן רמת גן )                      פרוייקט היוקרה -  SEA LA SOL (עיר ימים נתניה)                   פרוייקט היוקרה   הר 1200- ( הוד השרון )

תי

               פרוייקט היוקרה -  פלורנטין 2 ת"א                                      פרוייקט היוקרה - צמרת  מושב מצליח                             פרוייקט היוקרה -  שירת השרון  נתניה
 
             פרוייקט היוקרה בשכונת פלורנטין         *        פרוייקט היוקרה במושב מצליח        *        פרוייקט היוקרה שירת השרון         פרוייקט היוקרה בשכונת פלורנטין         *        פרוייקט היוקרה במושב מצליח        *        פרוייקט היוקרה שירת השרון 
        פרוייקט היוקרה בשכונת פלורנטין         *        פרוייקט היוקרה במושב מצליח        *        פרוייקט היוקרה שירת השרון 
                 פרוייקט היוקרה בשכונת פלורנטין         *        פרוייקט היוקרה במושב מצליח        *        פרוייקט היוקרה שירת השרון

                                                                                                

 עבודות פיתוח